About Us/O nás

We are excited to introduce traditional and healthy Korean food in our first-ever location: Prague in the Czech Republic. As a dietician, I want not only Korean people, but all the people in the world to be healthier, and I have been studying about good nutrients and ingredients for tasty dishes. As a result of my studies, I have chosen Kimbab to be the best food to introduce to you.

Korean bistro, Sonkimbab, uses “safe and healthy” as a basic principle. We use only carefully selected ingredients to provide you with a clean, light, healthy, and always delicious kimbab, allowing you to consume all five types of nutrients – carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals.

In Korea, “Son” of Sonkimbab literally means “hand”, which refers to the following:

  1. Handmade food
  2. Food made by mother’s hand taste. That’s why it should be healthful and delicious.

Jsme rádi, že Vám můžeme představit tradiční zdravé korejské jídlo v naší vůbec první lokalitě: v Praze v České republice. Jako dietolog si přeji, aby nejen Korejci, ale všichni lidé na světě byli zdravější, proto jsem studovala živiny a ingredience vhodné do chutných jídel. Po hlubokém studiu jsem vybrala jako nejlepší pokrm Kimbab, které Vám představuji.

Základním principem Korejského bistra Sonkimbab je “bezpečné a zdravé”. Používáme pouze pečlivě vybrané ingredience, abychom Vám nabídli čistý, lehký, zdravý a vždy vynikající kimbab, který poskytne všech pět druhů složek potravy – sacharidy, bílkoviny, tuky, vitamíny a minerály.

V Koreji „Son“ Sonkimbabu doslova znamená „ruka“ představující:

  1. Ručně vyráběné potraviny
  2. Jídlo připravené tradičně podle maminčiny chuti jako symbol zdravého a chutného jídla.